Referaty PTH w latach 2005 - 2008

13.05.2009dr inż. Andrzej Kamocki (Politechnika Białostocka) - "Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych" Cyfrowe modele wysokościowe w Hydrologiifotografia 1, fotografia 2, fotografia 3
28.01.2009mgr Mateusz Grygoruk - Identyfikacja procesów hydrologicznych zachodzących w ciekach zasiedlanych przez bobry fotografia 1, fotografia 2
10.06.2008dr inż. Elżbieta Grygorczuk - Petersons (Politechnika Białostocka) - Zagrożenia środowiska wodnego zanieczyszczeniami zawartymi w odciekach
mgr Marek Komorski (Hach-Lange Polska) - Nowoczesne techniki w analizach jakości wody
26.11.2007dr Jan Igor Rybak - Alternatywne życie skorupiaków planktonowych
20.04.2007dr Władysław Kwiatkowski - Obwodnica Augustowa na tle środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Rospudy
29.11.2006dr hab. Jolanta Ejsmont - Karabin - Siedem lat rekultywacji Jeziora Ełckiego - sukces czy porażka?
05.04.2006dr Piotr Banaszuk - Wiosenne migracje biogenów w zlewni Górnej Narwi
25.04.2005Grzegorz Piętowski (TIGRET) Nowoczesne metody ekotoksykologiczne jako wygodna i miarodajna metoda oceny jakości środowiska
11.04.2005Dariusz Ochrymiuk - Renaturyzacja strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego i innych dolin rzecznych 

Webdesigned by Lulka Copyright © 2008